+386 31 657 822info@petstrani.si

Poznate prijatelja, ki potrebuje spletno stran ali za izdelavo aplikacije išče programerja?
Če me priporočite in iz njegove strani pride do naročila in tudi plačila naročenega, ste upravičeni do 20% prejetega plačila.

Postopek sodelovanja

Mene, kot samostojnega podjetnika priporočite znancu ter v primeru njegovega zanimanja na elektronski naslov info@petstrani.si pošljite obvestilo, komu ste me priporočili. Le tako bom v primeru njegovega naročila zanesljivo vedel, kdo me je priporočil. Po uspešni izvedbi naročenega in plačilu naročenih storitev boste prejeli elektronsko obvestilo, da ste upravičeni do provizije. Na osnovi dobljenih podatkov mi boste izdali račun. Plačilo na vaš bančni račun bo izvedeno v roku 14. dni od prejema vašega računa.

Pogoji in pravila sodelovanja

  • Sodelujejo lahko pravne osebe in tudi fizične osebe, ki so dopolnile 18 let.
  • Do 20% provizije so upravičeni vsi, ki meni, kot samostojnemu podjetniku, priskrbijo posel in je le ta  uspešno realiziran in iz strani naročnika tudi plačan.
  • Priporočitelju se znesek izplača po njegovi izstavitvi računa v višini provizije. Priporočitelj lahko znesek provizije kompenzira z naročilom mojih storitev.
  • Do provizije je upravičen le priporočitelj, ki na elektronski naslov info@petstrani.si pošlje obvestilo o priporočilu in še ni prišlo do naročnikove potrditve naročila. Obvestilo naj vsebuje naziv podjetja in ime in priimek fizične osebe, kateri ste nas priporočili ter njihov kontaktni elektronski naslov.
  • V primeru, ko naročnik prejme priporočilo od večih oseb, je do 20% provizije upravičen le tisti, ki na elektronski naslov info@petstrani.si prvi pošlje informacijo o priporočilu.
  • Priporočitelj je upravičen do provizije vseh naročil, za katere veljajo zgoraj opisani pogoji in jih naročnik po njegovem priporočilu naroči v obdobju enega leta, pri čemer se za pričetek obdobja šteje datum prejema informacije o priporočilu. Za ostale naročila priporočitelj ni upravičen do provizije.
  • Priporočitelj lahko v akciji sodeluje z maksimalno desetimi priporočili. Če mi pošlje obvestilo o večih priporočilih, se upošteva le prvih deset. Obvestilo o priporočilu je zato smiselno pošiljati le za sogovornike, ki kažejo zanimanje za moje storitve.

Delitev objave na Facebook strani

Vsi, ki boste na svoji Facebook strani do 31.08.2019 delili objavo o tej akciji, boste sodelovali v nagradnem žrebanju za USB 3.0 s 128 GB prostora. Žrebanje bo predvidoma izvedeno 02.09.2019. Nagrajenec bo objavljen na tej strani. Kontakt z nagrajencem bom poskusil vzpostaviti preko Facebook profila.


Žrebanje sem zaradi razpoložljivega časa izvedel že v nedeljo, 01.09.2019. Srečni nagrajenec je Dejan Levičnik. Iskrena hvala vsem, ki ste delili mojo objavo!

Trajanje akcije

Akcija traja do vključno 30.09.2019. V primeru večjega obsega zanimanja lahko akcijo tudi skrajšam. V tem primeru bo datum preklica objavljen en dan prej na tej spletni strani. V akcijo bodo zajeta vsa priporočila, za katera bom obvestilo o priporočilu prejel do vključno 30.09.2019, oziroma do datuma preklica.

Close Menu